ภาษา : 
  

  ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


QR Code

  ลิงค์โฆษณา

ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม 

บริษัท เป็นผู้เชียวชาญเกียวกับด้านบัดกรีตะกั่วในวงการอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญ
เกี่ยวกับงานบัดกรีและได้เปิดศนูย์อบรมภายใต้ชื่อ MTK SOLDERING SCHOOL ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่อบรมที่มีประสบการณ์โดยตรงตามมาตราฐานสากล

หลักสูตรที่เปิดอบรม

1.Basic Soldering 

2.Advance Soldering 

3. Robot Soldering