ภาษา : 
  

  เข้าสู่ระบบ

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  ลิงค์โฆษณา

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  14 ราย

ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม 

บริษัท เป็นผู้เชียวชาญเกียวกับด้านบัดกรีตะกั่วในวงการอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญ
เกี่ยวกับงานบัดกรีและได้เปิดศนูย์อบรมภายใต้ชื่อ MTK training centre ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่อบรมที่มีประสบการณ์โดยตรงตามมาตราฐาน IPC  standard 

หลักสูตรที่เปิดอบรม

1.Basic Soldering 

2.Advance Soldering 

3. Robot Soldering