ภาษา : 
  

  ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


QR Code

  ลิงค์โฆษณา

ธุรกิจเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ดำเนินธุรกิจผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง
ให้กับลูกค้าทั้งสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ โรงงาน
และได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์  (สน1)
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้อง
 
 ตัวแทนจำหน่ายสินค้า