ภาษา : 
  

  ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


QR Code

  ลิงค์โฆษณา

สินค้าโรบอทและออโตเมชั่น 

 

 

 

 

           หุ่นยนต์บัดกรีตะกั่ว

       

       

                    QUICK 9494F ROBOT SOLDERING                                     QUICK  EH213 Hot Bar Soldering 

 

  

       QI 9534Y Robot Sodering 2Y                                         QI 9434 Robot Soldering  4 Axis 

     

                          QUICK 9153                                                                                QUICK 9320D

 


 

    หุ่นยนต์หยอดของเหลว

        

                                               QI 8233 Dispenser                                                                     QUICK8393FGA                                                       

 


 

หุ่นยนต์ขันสกรู

       

                           QUICK EC513YA                                                                                     QUICK EC393SF


   สายการผลิตอัตโนมัติ

         

                  

 

 


    ดาวโหลด แคตาล็อก