ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


QR Code

ธุรกิจด้านเครื่องมือวัดและทดสอบ 

  

 
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ
เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์
เครื่องมือด้านโทรคมนาคม เครื่องมือวัดระบบเน็ตเวิรืกรวมถึงอากาศยานไร้คนขับ
ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ สถานศึกษา
รวมถึงบริการสอบเทียบ(Calibration Service) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานISO/IEC 17025  
 

                                            

                 ตัวแทนหน่ายสินค้า                                                                                    MTK Instrument