รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  ปฏิทินกิจกรรม

QR Code

  ป้ายโฆษณา  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

แผนกเครื่องมือวัดและทดสอบ 

  

 
ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสอบเทียบ
เครื่องมือด้านโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ สถานศึกษา
รวมถึงบริการสอบเทียบ(Calibration Service) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานISO/IEC 17025  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
UA-121061606-1