ภาษา : 
  

  เข้าสู่ระบบ

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  ลิงค์โฆษณา

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  9 ราย

ธุรกิจด้านเครื่องมือวัด 

  

 
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ
จำหน่ายสินค้าด้านเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ โทรคมนาคม 
เครื่องมือสอบเทียบ เครื่องทางด้านเน็ตเวิรค์
เครื่องมือห้องทดสอบ เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดทางการแพทย์
พร้อมสอบเทียบ ISO/IEC 17025.
 
 
           ตัวแทนจำหน่ายสินค้า    
 

                                                 

                                                                                                                                 MTK Instrument