ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา

ธุรกิจสินค้าเครื่องมือวัดและทดสอบ 

  

ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสอบเทียบ
เครื่องมือด้านโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ สถานศึกษา
รวมถึงบริการสอบเทียบ(Calibration Service) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานISO/IEC 17025  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                         ตัวแทนหน่าย    
UA-121061606-1