ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา

  เอ็ม.ที.เค วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ 


สินค้าใหม่สินค้าอุตสาหกรรม
   สินค้าใหม่ เครื่องมือวัดและทดสอบ

                    

       XDS Series N-In-1  ดิจิตอลออสซิสโลสโคปแบบทัชสกรีน

 

+14-bit high resolution ADC, restoring the 
   waveform detail fully
+ 40M record length, max 75,000 wfms/s waveform 
+ lvertical sensitivity in1 mV/div - 10  V/div
+ multi- trigger, and bus decoding function
+ SCPI, and LabVIEW supported
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


โปรโมชั่น

  

 

 


  Facebook Like Box
    
UA-121061606-1