ภาษา : 
  

  เข้าสู่ระบบ

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา  ลิงค์โฆษณา

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  8 ราย

True RMS


 คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ฟิวส์ขาดโดยหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ใช่ไหม บางทีอาจต้องโทษมิเตอร์ที่คุณใช้งานแล้วละ ที่ไม่สามารถบอกปัญหาได้ เพราะอะไรมาดูกัน

Average-responding

เมื่อเราพูดถึงค่ากระแสไฟฟ้า AC โดยปกติหมายถึงค่า effective heating หรือค่า RMS (Root Mean Square) ของกระแสไฟฟ้า ซึ่งค่าดังกล่าวเทียบเท่ากับ กระแสไฟฟ้า DC ที่ให้ค่าความร้อนเดียวกันกับกระแสไฟฟ้า AC ที่กำลังวัด วิธีที่ใช้กันทั่วไปในการวัดค่า RMS ด้วยมิเตอร์ ก็โดยการเร็กติไฟร์กระแส AC ซึ่งได้เป็นค่าเฉลี่ย แล้วนำมาคูณด้วยแฟกเตอร์ 1.1 ค่าแฟกเตอร์นี้เป็นค่าคงที่ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย (average) กับค่า RMS ของสัญญาณรูปไซน์บริสุทธิ์ (perfect sinewave) เท่านั้น

pure sine wave